Шегинівська громада
Львівська область, Яворівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Шегинівської сільської ради.

                                                                 УКРАЇНА

ШЕГИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

МОСТИСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  СЕСІЯ   СКЛИКАННЯ

проект

рішення

                        2018  року

 

 

 

Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Шегинівської сільської ради.

 

З метою забезпечення утримання у належному стані об’єктів благоустрою на території населених пунктів Шегинівської сільської ради, керуючись ст..26-1 Закону України “Про благоустрій населених пунктів“, ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, сільська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок  видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Шегинівської сільської ради. (додається).

2. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника сільського голови Михайлишина Р.С., а контроль на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних  відносин та охорони природи.

 

 

 

Сільський голова                                                                            І.Кривейко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Шегинівської сільської ради
від  ________2018 р. № _____

ПОРЯДОК
видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Шегинівської сільської ради.

1. Цей порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою (далі - дозвіл) або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів.

2. Дія цього порядку поширюється на юридичних осіб,  фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб,  що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.

3. Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться:

- особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;

- у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене в установленому законодавством порядку;

- фарбування наземних пішохідних переходів, мостів;

- встановлення опор без розкриття траншей та обмеження руху;

- поточний ремонт у межах червоних ліній;

- окремі види робіт, що проводяться комунальним підприємством (посадка, посів, прополювання тощо).

4. Дозвіл видається відділом  земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища сільської  ради на підставі письмової заяви, що подається відповідною юридичною особою чи фізичною особою - підприємцем (або їх уповноваженим представником), фізичною особою,  за формою згідно з Додатком 1.

Для отримання дозволу подається заява особи, яка  має намір здійснити порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.

Для переоформлення, анулювання або видачі дубліката дозволу подаються заява та дозвіл або його дублікат (крім випадку видачі дубліката у зв’язку з втратою).

Отримання дозволу є підставою для обов’язкового укладення Договору про відновлення елементів благоустрою (далі Договір) в 10 денний термін, згідно з Додатком 5 до цього Порядку. Договір укладається по кожному об’єкту благоустрою на який видано дозвіл.

5. Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Форма дозволу наведена у Додатку 2.

6. Дозвіл видається на проведення робіт, перелік яких наведено у Додатку 3. Строк дії дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати 6 місяців.

7. Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів.

7.1. Порядок видачі дозволів:

1) заявник звертається до відділу земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища із заявою встановленої форми (Додаток 1).

До заяви додаються необхідні документи:

- графік виконання робіт;

- план-схема місця проведення робіт;

- погодження із зацікавленими організаціями (в разі необхідності) Додаток 4;

- гарантійний лист про відновлення благоустрою (асфальтування) на місці проведення земляних робіт або договір з підприємством, організацією на відновлення благоустрою, твердого покриття на місці проведення земляних робіт;

- правоустановчі документи на територію, на якій проводяться роботи;

2) дозвіл видається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.  У разі коли у встановлений строк заявнику не видано дозвіл або відмову в його видачі, право проведення робіт на об’єкті благоустрою виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку та вважається, що дозвіл видано;

3)термін дії дозволу визначається відділом земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища з врахуванням умов робіт;

4)на прокладання інженерних мереж поза будівельним майданчиком видаються дозволи на кожну мережу, за винятком, коли їх прокладання передбачено в одному технічному коридорі;

5)відділ земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища веде реєстр дозволів;

7.2. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

- невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;

- виявлення  недостовірних  відомостей  у  поданих  документах.

- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі дозволу.

 

У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви, документів, необхідних для видачі дозволу і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, якщо інше не встановлено законом.

 

Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено шляхом подання скарги сільському голові.

 

7.3. Призупинення, продовження дозволів.

1)дія дозволу може бути призупинена при:

- виконанні робіт з порушенням вимог затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних, екологічних норм і правил;

- виникненні під час виконання робіт загрози життю та здоров’ю населення та території;

- порушенні прав суміжних землекористувачів, а також інтересів фізичних та юридичних осіб, що охороняються чинним законодавством;

-  невиконанні, недотриманні відповідних приписів щодо благоустрою, виданих уповноваженими органами.

2) в дозвіл, у разі його призупинення, вноситься відповідна відмітка про дату та причини призупинення.

3) відновлення дії дозволу  відбувається на підставі письмового звернення виконавця робіт до відділу земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища з підтвердженням факту усунення порушень та гарантією дотримуватися порядку виконання робіт, встановленого цими Правилами.

7.4. Підставою для переоформлення дозволу є передача права проведення на об’єктах благоустрою робіт іншій особі або зміна найменування юридичної особи чи прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця та/або їх місцезнаходження.

Переоформлення дозволу здійснюється за процедурою, передбаченою для видачі дозволів.

Під час переоформлення дозволу проведення робіт не зупиняється.

7.5. Підставою для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.

Дублікат дозволу видається за процедурою, встановленою для видачі дозволів.

7.6. Дозвіл може бути анульовано відділом земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища у разі:

-подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання та оригіналу дозволу або його дубліката;

-наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що отримали дозвіл.

- виникнення невідворотної загрози безпеці населення та території при продовженні робіт;

-грубих  порушень затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних та екологічних норм і правил у частині забезпечення безпеки населення і територій, недотримання режиму охорони об’єктів культурної спадщини, природно-заповідного, водного фонду і тому подібного;

- неусунення виявлених порушень під час призупинення дії дозволу;

- невиконання замовником (забудовником) обов’язків згідно з угодою (контрактом) на будівництво або рішення громадських слухань.

7.7.Відповідальність за відновлення порушеного благоустрою та за утримання будівельного майданчика після зупинення (анулювання) дії дозволу покладається на замовника (забудовника), який зобов’язаний вжити заходів для усунення причин, на підставі яких зупинено дію дозволу.

7.8.Відділ земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  у разі анулювання дозволу вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів.

7.9. У разі анулювання дозволу за заявою особи, яка отримала дозвіл, така особа може отримати новий дозвіл відповідно до вимог цього Порядку.

8. До початку проведення робіт юридичні особи, фізичні особи – підприємці, фізичні особи зобов’язані сповістити (шляхом передання телефонограми) представників організацій, підприємств, установ, комунікації яких знаходяться на місці проведення робіт та викликати їх на місце проведення робіт. У разі несвоєчасного сповіщення (до початку проведення робіт у терміни згідно дозволу) або пошкодження інженерних мереж відповідальність покладається на сторону, яка проводила роботи.

 

9. Сторона, яка проводить роботи, надає фотоматеріали місця проведення робіт (до і після) з метою уникнення непорозумінь після відновлення об’єктів благоустрою.

 

10. На місці проведення робіт встановлюється інформаційна табличка розміром 420×297 мм (формат А3) із зазначенням назви сторони (яка виконує дані роботи), контактних телефонів, з метою оперативного реагування суб’єктів благоустрою у випадку виникнення непередбачуваних обставин.

 

11. У разі, якщо довжина траси при проведенні робіт перевищує 200 метрів, інформаційна табличка розміщується через кожні 100 метрів та з обов’язковим встановленням інформаційної таблички на кутах повороту траси.

 

12. На місці проведення робіт, у виконавців робіт, обов’язково повинна бути копія дозволу на порушення об’єктів благоустрою.

 

13. Всі роботи повинні проводитись із дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Місця проведення робіт повинні бути огородженими (згідно з вимогами ДБН та Правил дорожнього руху), обладнаними попереджувальними написами та знаками із сигнальним освітленням у нічний час. За порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконавець робіт несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

14. Про закриття ділянок доріг або проїздів за добу до початку проведення робіт виконавець повинен повідомляти, шляхом передачі телефонограми, станцію швидкої допомоги, підрозділи ДСНС України, управління патрульної поліції в м.Львові, Мостиське ВП Яворівського ВПГУНП у Львівській області.

 

15. Порушення цілісності дорожнього покриття та пішохідних тротуарів після його капітального ремонту заборонено впродовж п’яти років, за винятком проведення ліквідації аварій на інженерних мережах та робіт, технічні умови виконання яких не дозволяють обійти дане дорожнє покриття.

 

16. Не рекомендується порушувати дорожнє покриття доріг, вулиць та шляхів, якщо є можливість пройти ділянку дорожнього покриття методом проколу.

 

17. Порушення дорожнього покриття центральних та магістральних вулиць, прибудинкових доріг та під’їзних шляхів не рекомендовано виконувати в осінньо-зимовий період, крім проведення аварійних робіт.

18.Роботи  з  усунення  наслідків аварій на об’єктах благоустрою розпочинаються   негайно   з  обов'язковим  подальшим  оформленням дозволу в порядку, визначеному пп.1 п 7.1  цього Порядку.

- власник або балансоутримувач протягом одного дня звертається до відділу земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища із заявкою на отримання дозволу, додатково  надає до неї ситуаційну схему місця аварії та стислий опис самої аварії. Після цього протягом години власнику або балансоутримувачу надається дозвіл на проведення аварійних робіт, який надає право на виконання всього переліку робіт, пов’язаних з ліквідацією аварії.

- після завершення аварійних робіт виконавець робіт зобов’язаний провести відновлення благоустрою в термін, що не перевищує п’яти робочих діб.

19.Особа,  яка  виконала  на  об’єктах  благоустрою земляні та/або  ремонтні  роботи, зобов’язана власними силами привести цей об’єкт благоустрою у належний стан або може у випадках, визначених пунктом  2  частини  другої  статті 19 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», сплатити його  відновну вартість.

 

20. Для закриття дозволу необхідно подати письмові підтвердження факту виконання робіт з відновлення порушеного благоустрою та провести обстеження об’єктів благоустрою, на яких проводилися роботи.

21. Контроль за виконанням робіт з відновлення благоустрою на об’єктах благоустрою здійснюється уповноваженими особами відділу земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища сільської ради, шляхом прийняття робіт.

22. Про прийняття робіт з відновлення благоустрою складається акт перевірки стану благоустрою після виконання робіт  у двох примірниках.( Додаток 1 до Договору про відновлення благоустрою) . У разі невідповідності якості виконаних робіт з відновлення елементів благоустрою вимогам відповідних норм і стандартів складається Попередження, (Додаток 6), у якому вказуються недоліки та терміни їх усунення. Порушник усуває зазначені в акті перевірки виконаних робіт недоліки у терміни,  встановлені в попередженні, за власні кошти.

 

23. Після відновлення благоустрою та закриття дозволу відповідальність за санітарно-технічний стан територій несе власник/балансоутримувач.

24. Відповідальність за якість виконаних робіт відновлення благоустрою протягом 2 років покладається на замовника робіт.

 

 

                                          Секретар                                      О.Павуцьо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку

 

Відділу земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Шегинівської  сільської ради

Заявник ___________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище,

__________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, фізичної особи,  їх

__________________________________________________
місцезнаходження, контактний номер телефону)

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 261 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” прошу ________________________________________________________________________________
                            (видати, переоформити, видати дублікат, анулювати (необхідне зазначити)

дозвіл на порушення об’єкта благоустрою ___________________________________________
                                                                                               (назва об’єкта благоустрою

_______________________________________________________________________________.
та його місцезнаходження)

з метою проведення______________________________________________________________,
                                                                       (вид земляних та/або ремонтних робіт

________________________________________________________________________________
згідно з додатком 3 до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або

________________________________________________________________________________
відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів та місце їх проведення)

_______________________________________________________________________________,

Дозвіл від ______ _____________________ 20___ р. № ________ (зазначається у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката) виданий ________________________________________________________________________________
                                               (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я

________________________________________________________________________________
та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження)

________________________________________________________________________________

Додаток: Дозвіл або його дублікат (у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката (крім випадків видачі дубліката у зв’язку з втратою).

З метою забезпечення ведення реєстру дозволів на порушення об’єктів благоустрою і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я,

__________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

___________________________
(підпис)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Заявник

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 


Додаток 2
до Порядку

 

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Шегинівської  сільської ради

ДОЗВІЛ № _______________

Дозволяється _______________________________________________________________
                                                           (найменування юридичної особи, прізвище,

________________________________________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, фізичної особи,  їх місцезнаходження)

________________________________________________________________________________

проводити_______________________________________________________________________
                                              (вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення)

________________________________________________________________________________

на об’єкті благоустрою____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)

Дозвіл діє з ____ _________ 20__ р. до ____ _________ 20__ р.

Дозвіл призупинено з ____ _________ 20__ р. до ____ _________ 20__ р.

Дію дозволу відновлено з ____ _________ 20__ р.

Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт або може у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, сплатити його відновну вартість.

 

Начальник відділу земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Шегинівської  сільської ради

 

 

 

_______________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

_________________
(підпис)

 

М.П.

____ __________ 20__ р.

 

 

Додаток 3
до Порядку

ПЕРЕЛІК
земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл

1. Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд.

2. Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ.

3. Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства.

4. Роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями.

5. Роботи, пов’язані з археологічними дослідженнями.

6. Улаштування нових та/або заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону.

7. Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків.

8. Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури.

9. Прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів.

10. Установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм.

11. Відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам’ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо.

12. Установлення нових та/або ремонт і відбудова пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку

 

Виконавчий орган Шегинівської сільської ради ______________________________________________

_______________________________________________

ЛИСТ ПОГОДЖЕНЬ ДО ДОЗВОЛУ  № _____________

на роботи з порушення об’єкта  благоустрою
(не дає права на роботи з благоустрою/земляні робот )

Виданий _________________________________________________________________

(відповідальний за роботи за дозволом)

_______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

На тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з: ____________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

За адресою: _______________________________________________________________

(нас. пункт, вулиця, провулок, тощо)

на ділянці від _________________________________  до_______________________________ з розкриттям траншеї (котлован) __________ метрів, без виходу, з виходом розкриття (огорожі) за червоні лінії вулиць (непотрібне закреслити) за проектом, погодженим відділом земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища сільської ради .

Заявлений термін на виконання робіт _________ .

* ПОГОДЖУЮЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ:

№ з/п

Відмітка про необхідність отримання погодження

Назва організації

Адреса організації, контактні телефони

Відмітка про погодження

1

 

Мостиський район електричних мереж Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго»

м. Мостиська,

вул. Шевченка, 144

тел. (234) 4-15-29

 

2

 

Мостиська дільниця Самбірського відділення Публічного акціонерного товариства «Львівгаз»

м. Мостиська,

вул. Шевченка, 19

тел. (234) 2-00-75

 

3

 

Мостиське відділення поліції Яворівського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області

м. Мостиська,

вул. Будзиновського, 6

тел. (234) 4-16-02,

4-15-80

 

4

 

Виробничий підрозділ «Львівська дистанція зв’язку» Регіональної філії «Львівська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

м. Львів,

вул. Гоголя, 1

тел. (032) 226-42-00,

226-56-36,

(097) 972-86-61

 

5

 

Станційно-лінійна дільниця №3 м. Мостиська Районного центру телекомунікацій №133 м. Яворів Львівської філії Публічного акціонерного товариства «Укртелеком»

м. Мостиська,

вул. Грушевського, 17

тел. (234) 2-00-42

 

* перелік балансоутримувачів об’єктів благоустрою, інженерних мереж, будівель, споруд, які мають право погоджувати лист погоджень, визначається уповноваженою особою відділу земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Шегинівської сільської ради.

 

 

Уповноважена особа з оформлення дозволу_______________________________

Виконавець ___________________________________________«___» ___________ 20__ року

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                             О. Павуцьо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

Договір №_____

про відновлення елементів благоустрою

с.Шегині                                                                                    «___»_________________20_____р.

 

Сторона 1: Виконавчий комітет Шегинівської сільської ради в особі_________________________________________________ з одного боку, і

 

Сторона 2:________________________________________________________

в особі___________________________________________________________

що діє на підставі__________________________________________________

з іншого боку, уклали даний Договір про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Відновлення елементів благоустрою відповідно до цього Договору які розташовані за адресою:__________________________________.

2. Мета відновлення елементів благоустрою

2.1. Утримання території в належному стані, її санітарне очищення, збереження об’єктів загального користування, природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів, раціонального використання території будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення, створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері  благоустрою після проведення робіт.

3. Права та обов’язки Сторони 1

3.1. Здійснювати контроль за утриманням території, на якій проводяться роботи (земляні, ремонтні, аварійні) в належному санітарно-технічному стані та за її благоустроєм.

3.2. По закінченню робіт з відновлення елементів благоустрою виїжджати на місце для перевірки та складання Акту перевірки стану благоустрою після виконання робіт (аварійних, земляних та/або ремонтних), який є додатком до даного Договору, у терміни згідно дозволу (Додаток 1).

3.3. Вимагати відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, притягувати винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

3.4. Складати адміністративні протоколи в разі порушення Правил благоустрою території населених пунктів  Шегинівської сільської ради та норм про благоустрій територій населених пунктів відповідно до чинного законодавства України.

4. Права та обов’язки Сторони 2

4.1. Здійснювати заходи з відновлення елементів благоустрою на території, де проводились роботи у встановлені терміни.

4.2. Забезпечувати належні технічно-експлуатаційні характеристики відновлених елементів благоустрою протягом двох років, після закінчення дії даного Договору.

4.3. Вживати всіх можливих заходів щодо нанесення найменшої шкоди об’єкту благоустрою, на якому виконуються роботи (земляні, ремонтні, аварійні)

4.4. Не порушувати норми, які визначені Правилами благоустрою території населених пунктів  Шегинівської сільської ради та чинним законодавством України у сфері благоустрою населених пунктів.

4.5. Здійснювати облаштування та благоустрій території, на якій проводились роботи (земляні, ремонтні, аварійні).

 

4.6. Усувати за власний рахунок на території, де проводились роботи (земляні, ремонтні, аварійні) пошкодження інженерних мереж або аварії та їх наслідки, що сталися в результаті цього, а також наслідки стихійних явищ.

4.7. Забезпечити безперешкодний доступ до інженерних та інших мереж працівникам підприємств для їх обслуговування та ремонту.

4.8. Звертатись до Сторони 1 для врегулювання питань, які виникли під час виконання договірних зобов’язань.

4.9. По закінченню робіт з відновлення елементів благоустрою заявник сповіщає про це відділ земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Шегинівської сільської ради та викликає представника на місце для перевірки та складання Акту перевірки стану благоустрою після виконання робіт (аварійних, земляних та/або ремонтних) у терміни згідно дозволу.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. За порушення законодавства у сфері благоустрою Сторона 2 несе відповідальність або відшкодовує збитки, іншу завдану шкоду в порядку та на умовах, встановлених Правилами благоустрою території населених пунктів  Шегинівської сільської ради та чинним законодавством України.

5.3. У випадках форс-мажорних обставин, передбачених Цивільним Кодексом України, жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків.

5.4. Сторона для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше трьох календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону, в такому випадку строк виконання зобов’язання подовжується пропорційно строку дії таких обставин.

5.5. Сторона 2 несе відповідальність за порушення строків відновлення елементів благоустрою, за якість робіт з відновлення елементів благоустрою.

6. Строк дії Договору

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє на протязі 2-х років з дня підписання Акту перевірки стану благоустрою після виконання робіт (аварійних, земляних та/або ремонтних), який є додатком до даного Договору.

7. Підстави дострокового розірвання даного Договору

7.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає.

7.2. Інші підстави:___________________________________________________

8. Інші умови

8.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

8.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

8.4. У випадку зміни Сторони 2, зобов’язання за Договором переходять до правонаступника.

8.5. Усі виправлення у тексті даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

8.6. Спори, які виникають з даного Договору вирішуються шляхом переговорів, у разі не досягнення взаємної згоди між Сторонами спір вирішується в судовому порядку.

 

9. Додатки до даного Договору

9.1. До даного Договору додається_____________________________________

__________________________________________________________________

9.2. Додаток до даного Договору є його невід’ємною частиною.

10. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін

           Сторона 1                                                                           Сторона 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 до Договору про відновлення елементів благоустрою

 

АКТ

 

перевірки стану благоустрою після виконання робіт (аварійних, земляних та/або ремонтних)

 

с._________________                                                                     «___» _________ 20__р.

      Мною, ____________________ відділу земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Шегинівської сільської ради спільно з __________________________________________________________________ проведена перевірка стану благоустрою після виконання робіт (аварійних, земляних та/або ремонтних) _________________________________________ в___________________________________, _____________________________в результаті перевірки виявлено:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Виконавець робіт зобов’язується протягом двох років здійснювати контроль та забезпечувати належні технічно - експлуатаційні характеристики відновлених елементів благоустрою.

      У разі невиконання робіт з відновлення благоустрою, відповідальні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно зі ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення  за порушення Правил благоустрою території населених пунктів  Шегинівської сільської ради та Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів  Шегинівської сільської ради.

 

Підписи:                                                      

                                                                                                                ________________

                                                                                                                    ________________

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6 до Порядку

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 

с.______________________                                 «___»______________ 20___ р.                                                                                                    

Кому: ____________________________________________________________

                                                           (П.І.Б. підприємця, керівника підприємства)

Мною,_____________________________________________________________

в присутності_______________________________________________________

(П.І.Б., посада, місце роботи)

__________________________________________________________________

 

проведено перевірку санітарно-технічного стану території після проведення відновлюваних робіт (аварійних, земляних та/або ремонтних) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

в результаті перевірки виявлено:______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                             

З метою усунення недоліків, які виявлені під час перевірки, керуючись рішенням Шегинівської сільської ради «Про Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів  Шегинівської сільської ради», пропонується вжити наступних заходів:

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________Підпис____________________________________________________

(П.І.Б. особи , яка склала попередження)

Копію Попередження для виконання отримав: ___________________________________________Підпис_____________

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК

 

Дата перевірки

Номери невиконаних пунктів

 

Хто проводив перевірку

 

Хто ознайомлений

П.І.Б.

підпис

П.І.Б.

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разі невиконання заходів, вказаних в Попередженні, керівники та відповідальні особа будуть притягнуті  до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 152 КУпАП.

 

Примітка:

1) Попередження складається в 2-х примірниках;

2) Для з’ясування обставин порушень та уточнення строків усунення недоліків просимо Вас з’явитися у відділ земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Шегинівської сільської ради _____________ 20 __ р. о ______ год.

 

 

 

 

Сільський голова                                         Ігор Кривейко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів

 

 

 

 

 

Журнал реєстрації дозволів на порушення об’єктів благоустрою

 

 

дозволу

 

Дата

надходження заяви

ПІП керівника (відповідальної особи відповідно до наказу), фізична особа, який/яка отримує дозвіл, адреса, телефон

Термін виконання земляних та ремонтних робіт згідно з дозволом

Вид земляних та ремонтних робіт, адреса їх проведення

ПІП керівника (відповідальної особи відповідно до наказу), фізична особа, який/яка отримує дозвіл, підпис

Дата закриття дозволу

 

 

 

Початок

Закінчення

Продовжено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів

 

 

 

 

Журнал реєстрації аварійних робіт

 

№ п/п

Дата реєстрації

Назва організації, що проводить роботи

ПІП особи, яка повідомила про початок робіт

ПІП особи, яка прийняла інформацію про початок робіт

Місце проведення робіт

ПІП відповідальної особи за проведення робіт

Дата початку робіт

Вид аварійних робіт

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                             О. Павуцьо 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь