Шегинівська громада
Мостиський район, Львівська область

Проект рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік на території Шегинівської сільської ради

П Р О Е К Т

УКРАЇНА

ШЕГИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

МОСТИСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17  СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

рішення

08.06.2017  року

 

№ 14

 

 

   

   Про  встановлення  місцевих  податків

та зборів  на  території  Шегинівської

сільської ради  на  2018  рік.

 

      Відповідно  до  статті  7,  пункту  12.3  статті  12, абзацу четвертого  підпункту  266.4.2  пункт  266.4  статті  266  та  абзацу  другого  пункту  284.1  статті  284  Податкового кодексу  України, керуючись  пунктом  24  частини першої  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  сесія  сільської ради 

 

                     В И Р І Ш И Л А:

 

1.Встановити  на  2018  рік  на території  Шегинівської  сільської  ради  такі податки  і  збори:

1.1Податок  на  майно  в  частині:

1.1.1  Податок  на нерухоме  майно, відмінне від  земельної ділянки;

1.1.2 Транспортний  податок;

1.1.3 Плата  за  землю;

1.2. Єдиний  податок.

2. Затвердити:

2.1. Положення про оподаткування  платою  за  землю.  (Додаток  1)

2.2.Положення  про оподаткування  податком  на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки.  (Додаток  2)

2.3.Положення  про  транспортний податок  (додаток  3)

2.4.Положення  про єдиний  податок  (додаток  4)

3.Оприлюднити  проект рішення на сайті  Шегинівської  ОТГ.

4. Рішення  четвертої сесії сьомого скликання від 25.01.2016  року  за  №3  «Про місцеві  податки  і  збори»  визнати таким, що  втратило  чинність.

5.Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на постійну комісію сільської ради   з питань планування, фінансів, бюджету  та  соціально економічного розвитку.

 

Сільський голова                                  Ігор  КРИВЕЙКО