Шегинівська громада
Львівська область, Яворівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Шегинівської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Шегинівської сільської ради, Мостиського району, Львівської області »

 

Оприлюднено 12 квітня 2018 року

Секретар ради  О. Павуцьо

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Шегинівської сільської ради  «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Шегинівської сільської ради, Мостиського району, Львівської області » .

 1. Проблема, яку запропоновано вирішити шляхом впровадження запропонованого регулювання

         На сьогодні на території населених пунктів, що входять до складу Шегинівської об’єднаної територіальної громади,  діють «Правила благоустрою на території Шегинівської сільської ради» затверджені рішенням Шегинівської сільської ради від 19.05.2016 р. № 10, «Правила благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території населених пунктів  на території Балицької сільської ради», затверджені рішенням Балицької сільської ради від 12.04.2016 р. № 18,  «Правила благоустрою населених пунктів Поповицької сільської ради», затверджені  рішенням виконкому Поповицької сільської ради від 30.03.2016 р. № 10, «Правила благоустрою, забезпечення чистоти та порядку  на території населених пунктів  Гусаківської сільської ради», затверджені рішенням Гусаківської сільської ради від 03.06.2016 р. № 3. 

У зв’язку із утворенням  об’єднаної територіальної громади, виникла необхідність врегулювання питання у сфері благоустрою території всіх населених пунктів, що входять до складу Шегинівської об’єднаної територіальної громади.

       «Правила благоустрою території населених пунктів Шегинівської сільської ради, Мостиського району, Львівської області»   (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються загальні  вимоги щодо благоустрою території всіх  населених пунктів сільської ради. Правила розробленні відповідно до ЗаконівУкраїни «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядуванняУкраїни, «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», інших нормативно-правових актів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території та населених пунктів, що входять до юрисдикції Шегинівської сільської ради ( села Шегині, Буців, Биків, Баличі, Великі і Малі Новосілки, Хатки, Поповичі, Плешевичі, Циків, Гусаків, Радохінці, Гориславичі, Боєвичі), всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

      Визначення проблеми – існуючі правила не забезпечують в повному обсязі виконання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері благоустрою, а тому не можуть об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу, регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою. Причинами та умовами виникнення зазначених проблем є недостатнє регулювання відносин у сфері благоустрою, відсутність чіткого нормативного регулювання прав та обов'язків суб'єктів господарювання у сфері благоустрою. Існуючі норми та правила поведінки не забезпечують належним чином утримання об'єктів та елементів благоустрою.

       Загальна проблема підтримки благоустрою на території населених пунктів Шегинівської сільської ради, покращення  санітарного стану є актуальною. Даним регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми як:

- відсутність чітко встановлених правил і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою;

- неналежне утримання об'єктів та елементів благоустрою;

- наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, території житлової та громадської забудови;

- відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях;

- самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;

-невиконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.

Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян, а також на суб'єктів господарювання та органи місцевого самоврядування. Не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об'єктів та елементів благоустрою та естетичний вигляд.

2. Визначення цілей державного регулювання

Мета -  створення умов захисту і відновлення середовища, сприятливого для життєдіяльності як людини, так і суб’єктів господарювання, захисту довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату, зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території населених пунктів, охорону об’єктів благоустрою, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта. проведення в єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища.

 

3. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є:

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

Альтернатива №1 - залишити дану ситуацію без змін. Дана альтернатива є неприйнятною, як для мешканців сіл, так і для органів місцевого самоврядування, оскільки діючі правила не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не можуть за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян населених пунктів Шегинівської сільської ради.

Альтернатива№ 2 – залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій, спрямованих на утримання населених пунктів в належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою населених пунктів, оскільки такі дії можуть здійснюватися виключно на добровільній основі. Дія такого способу є неефективною.

Альтернатива 3 прийняття рішення Шегинівської сільської  ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Шегинівської сільської ради, Мостиського району, Львівської області»

Затвердження Правил в новій редакції забезпечить:

– дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;

– чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

– розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

– наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту в новій редакції, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою Шегинівської сільської ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів Шегинівської сільської ради і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

  • дає змогу ширшого застосування статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП).

      Таким чином, єдиним прийнятним заходом є затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Шегинівської сільської ради, Мостиського району, Львівської областів новій редакції як нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

4.Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем,  і відповідні заходи.

       Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів.

      За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об’єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

    Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта благоустрою, суб’єкти господарювання, громадяни, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території у визначених межах зон відповідальності, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (прилеглої території) та брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території, обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою.

      Регуляторним актом встановлюються заборони щодо вчинення певних дій, що негативно впливають на благоустрій населених пунктів Шегинівської сільської ради.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного виконання суб'єктами господарювання та громадянами його вимог.

Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта, можуть бути наступні:

- позитивні: відповідальне ставлення суб’єктів господарювання та громадян до збереження об'єктів та елементів благоустрою; здійснення будь якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

- негативні: недотримання обов'язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані; відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених осіб покладається вчинення дій. пов'язаних з охороною об'єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням Правил благоустрою та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушені Правил благоустрою.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:

  • упорядкування відносин між суб’єктами у сфері благоустрою;
  • ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень;
  • покращення рівня благоустрою територій та санітарного стану населених пунктів Шегинівської сільської ради;
  • покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;
  • більш ефективна робота комунальних служб;
  • дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;
  • додаткові находження в сільський бюджет коштів від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою.

      До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести витрати суб’єктів господарювання та населення на :

  • оплату вивезення твердих побутових та рідких відходів у санкціоновані місця;
  • утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих територій, зелених насаджень, будівель тощо;

     Однак, застосовуючи принцип соціальної справедливості та беручи до уваги, що життєдіяльність людей обов’язково пов’язана з утворенням значної кількості твердих побутових відходів, і враховуючи, що вивезення сміття з несанкціонованих сміттєзвалищ потребує витрачання значно більших коштів громади, покладання обов’язків зі сплати вивезення твердих побутових відходів на громадян та юридичних осіб є доцільним.

       

7. Строк дії регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до моменту внесення змін до Законів України, які можуть суттєво змінювати норми даного регуляторного акту. До акта можуть вноситися зміни за підсумками відстеження його результативності.

         При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками ефективності регуляторного акту будуть:

8.1. Кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП.

8.2. Кількість  ліквідованих несанкціонованих звалищ сміття.

8.3. Об’єми зібраних та вивезених твердих побутових відходів.

8.4. Кількість заключених договорів на вивіз ТПВ;

8.5. Розміри компенсацій від шкоди, заподіяної порушенням Правил благоустрою.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності нормативно-правового акта.

   Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 3 місяці з дня вступу даного регуляторного акта в силу, повторне – через рік з дня набрання чинності, періодичне - через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта. 

На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акту буде прийматися рішення про залишення регуляторного акту без змін, необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акту, або визнання регулярного акта або окремих його положень такими, що втратили чинність.

Сільський  голова                                                                               І. Кривейко                                                          

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь