Шегинівська громада
Львівська область, Яворівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації

Дата: 15.02.2024 09:42
Кількість переглядів: 107

 

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної  екологічної оцінки містобудівної документації (СЕО) | Дрогобицька Міська  Рада

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації

  1. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території Шегинівської сільської ради.

У Заяві про визначення обсягу СЕО міститься інформація про замовника СЕО, вид та основні цілі документа державного планування, ймовірні наслідки виконання документу державного планування.

2.        Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування: Шегинівська сільська рада.

3.        Передбачувана процедура громадського обговорення:

– строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО становить з 15.02.2024 р. до 25.02.2024 р.;

– згідно зі ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО;

– ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можна на офіційному веб-сайті Шегинівської сільської ради – https://shegynivska-gromada.gov.ua.

– зауваження і пропозиції подаються до Шегинівської сільської ради Львівської області за адресою: 81321, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Шегині, ел.пошта: sheg.s.rada.s@ukr.net в термін до 25.02.2024 р.

– місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Шегинівська сільська рада.

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

Назва документу державного планування:

Детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території Шегинівської сільської ради

 

1. Замовник СЕО

Шегинівська сільська рада Яворівського району Львівської області (81321, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Шегині).

ЄДРПОУ: 04371928

 

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Містобудівна документація розробляється на підставі рішення №206 від 29.09.2021 року Шегинівської сільської ради.

Проєкт розроблятиметься відповідно до:

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закону України «Про управління відходами»;

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

– Закону України «Про екологічну мережу України»;

– Закону України «Про охорону земель»;

– Закону України «Про рослинний світ»;

– Закону України «Про тваринний світ»;

– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування»;

– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування».

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Територія розташована на схід від с. Шегині вздовж автодороги М 11 за межами населеного пункту.

Територія опрацювання включає в себе землі сільськогосподарського призначення, територію транспортної інфраструктури та територію громадської забудови.

Детальним планом передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки з сільськогосподарських земель 01.03 Для ведення особистого селянського господарства на землі житлової та громадської забудови 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

ДПТ передбачається будівництво АЗС та торгового комплексу. В північно-західній частині розташовані навіси та передбачена зона відпочинку.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.

На наступних етапах проєктування буде визначено чи відносяться заплановані об’єкти до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки

а) В ході проведення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття;

- кліматичні фактори;

- безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я.

Проєкт не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Проект ДПТ розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

б) Під час здійснення СЕО буде оцінено ймовірні наслідки проектних рішень на території з природоохоронним статусом.

в) Зважаючи на проєктні рішення та географічне положення  транскордонні наслідки реалізації детального плану території для довкілля прикордонних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

5. Розгляд альтернатив

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати наступні альтернативи:

Альтернатива 1 «Базовий сценарій» – затвердження проєкту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території в даному населеному пункті, визначити планувальні обмеження території, надати пропозиції щодо благоустрою.

Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» незатвердження проєкту. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого соціального розвитку населеного пункту. За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови дорожньої та вуличної мережі.

Також в Звіті про СЕО необхідно розглянути інші альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єктів чи територіального розміщення об’єктів планованої діяльності.

 

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Під час підготовки звіту СЕО визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє природне середовище в період здійснення проєктованої діяльності дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи з особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проєкту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану території.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, фонові та лабораторні дослідження стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

– охорона атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод;

– охорона ґрунтів та геологічного середовища;

– охорона рослинного покриву;

– заходи щодо пожежної безпеки.

Перелік проєктних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планованої діяльності, комплекс яких включає:

– ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.);

– планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.);

– охоронні заходи (моніторинг території зон впливу планованої діяльності).

Окрім того, необхідно оцінити обмеження будівництва об’єктів за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

 

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

– зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Шегинівська сільська рада Яворівського району Львівської області (81321, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Шегині).

 

Строки подання:

10 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території Шегинівської сільської ради (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь