Шегинівська громада
Львівська область, Яворівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Шегинівської сільської ради

Дата: 17.05.2021 16:26
Кількість переглядів: 2424

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Шегинівської сільської ради

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Порядок  проведення конкурсу на  зайняття  посади керівника комунального  закладу охорони здоров’я Шегинівської сільської ради, затверджений рішенням Шегинівської сільської ради від 18.03.2021 № 6, розпорядження  в.о. сільського голови №  49 р (од) від 26.04.2021 року « Про проведення конкурсу на заняття посади керівника (директора) комунального закладу охорони здоров’я  Шегинівської сільської ради та початок формування конкурсної комісії», розпорядження  в.о. сільського голови №  52 р (од) від 14.05.2021 року «Про створення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Шегинівської сільської ради».

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Шегинівської сільської ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 

81321,вул.. Дружби, 186, с.Шегині, Яворівського району, Львівської області

Основні напрями діяльності:  медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги, організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

проведення профілактичних щеплень;

Статут. Статут  комунального некомерційного підприємства «Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  затверджено рішенням Шегинівської сільської ради № 14 від 23.04.2021 р.

Структура Закладу.  Структура Підприємства включає: адміністративно-управлінський відділ; допоміжні підрозділи; лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Шегинівської сільської ради на 2021 рік складають:
- кошти місцевого бюджету;

- власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

-цільові кошти;

ошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

Термін подання документів:

з 18 травня 2021 року до 07 червня 2021 року включно.

Документи претендентів приймаються за адресою: 81321,вул.. Дружби, 184, с.Шегині, Яворівського району, Львівської області, Шегинівська сільська рада ( кабінет сільського голови) з 9.00 до 17.00 год.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:   тел.: (0234) 63-131 , e-mail: http//sheg.s.rada.s@ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно  з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи, зокрема довідка МВС та медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я, повинні бути чинними на дату початку проведення конкурсу та видані компетентними органами у порядку, визначеному чинним законодавством.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді!

Вимоги до претендента: відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117, до директора комунального некомерційного підприємства «Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Шегинівської сільської (претендента на конкурс) встановлюються такі кваліфікаційні вимоги:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) в галузі знань «Охорона здоров’я» та спеціалізацією зі спеціальності "Організація і управління охороною здоров'я";

– стаж роботи – не менше 3 років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Для ефективного й раціонального управління комунальним закладом охорони здоров’я, здійснення посадових завдань та обов’язків претендент на конкурс повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція подається претендентом в паперовій та електронній формі обсягом не більше 15 сторінок.

Конкурсна пропозиція в паперовій формі повинна бути прошита та пронумерована. Для друкування застосовувати 14 шрифт, Times New Roman.

Електронна форма пропозиції повинна бути виготовлена претендентом шляхом відсканування підписаної, прошитої та пронумерованої  паперової конкурсної пропозиції (формат відсканованого фалу – pdf).

За викладом тексту (інформації) конкурсна пропозиція подається у довільній формі.

Конкурсна пропозиція  повинна містити проект плану розвитку комунального некомерційного підприємства  на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування комунального некомерційного підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства  і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального некомерційного підприємства;   

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності комунального некомерційного підприємства .

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства «Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Шегинівської сільської ради із зазначенням істотних умов контракту.

Посадовий оклад директора комунального некомерційного підприємства «Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Шегинівської сільської ради визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення». 

Директору комунального некомерційного підприємства «Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Шегинівської сільської ради   за рахунок і в межах фонду заробітної плати, за рішенням уповноваженого органу управління можуть встановлюватись доплати, надбавки та інші виплати, виплачуватись премії .

Контракт з переможцем конкурсу –директором  комунального некомерційного підприємства «Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Шегинівської сільської ради укладатиметься відповідно до Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792, на основі типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства .

Дата проведення конкурсу:

- засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Шегинівської сільської ради відбудеться  09 червня  2021 року;

- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться             

10 червня 2021 року.

Місце проведення конкурсу: вул.. Дружби, 184, с.Шегині, Яворівського району, Львівської області, Шегинівська сільська рада ( кабінет сільського голови)

Статут закладу

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь