Шегинівська громада
Львівська область, Яворівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Проект Про утворення постійних комісій Шегинівської сільської ради та затвердження Положення про постійні комісії

Дата: 04.12.2020 10:09
Кількість переглядів: 2070

 
   


                                                                                                        ПРОЕКТ   

 

УКРАЇНА

ШЕГИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

МОСТИСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 СЕСІЯ 8  СКЛИКАННЯ

рішення

10.12. 2020  року

 

№ 5

  

     Про  утворення  постійних комісій

Шегинівської сільської ради  та затвердження

Положення про постійні комісії.

 

 

 

      Заслухавши  пропозиції  сільського голови  Кривейка І.М., депутатів сільської ради, керуючись  ст..26,  ст.. 27 Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в  Україні»,  сільська рада

 

                                  ВИРІШИЛА:

 

1.Утворити п’ять  постійних депутатських комісії  Шегинівської сільської  ради.

    (Додаток  №1).

 

2.Затвердити персональний склад постійних депутатських комісій і обрати голів даних комісій.

   (Додаток  №2).

 

3.Затвердити Положення про постійні депутатські комісії сільської ради

    (Додаток  №3).

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову  Кривейка І.М.

 

 

 

 

 

 

                        Сільський  голова                                   Ігор  КРИВЕЙКО

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Додаток № 1

до рішення 1 сесії VІІІ скликання від    10  грудня  2020  року 

 

 

 

 

 

                                                 НАЗВА

                      ПОСТІЙНИХ  ДЕПУТАТСЬКИХ  КОМІСІЙ

                           ШЕГИНІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

 

 

1.Постійна  комісія  з  питань прав людини, законності, депутатської діяльності  і  етики та з питань здійснення контролю за дотриманням вимог  законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

2. Постійна комісія  з  питань  планування, фінансів,  бюджету та соціально-економічного розвитку.

3. Постійна комісія  з  питань промисловості, підприємництва, сфери послуг та  з  питань житлово-комунального господарства.

4. Постійна комісія  з  питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

5. Постійна комісія  з  питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту та з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

 

 

 

                  Секретар                                        Оксана  ПАВУЦЬО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток № 2

до рішення 1 сесії VІІІ скликання від    10  грудня  2020  року 

 

                                                               

                    ПЕРСОНАЛЬНИЙ  СКЛАД  КОМІСІЙ

                                  ТА  ГОЛІВ  КОМІСІЙ                                                              

                   (запропонованих на засіданні робочої групи  03.12.2020 року)

 

 

п/п

         Назва   комісії

 Прізвище,  ім’я, по  батькові

Примітка

1.

Постійна  комісія  з  питань прав людини, законності, депутатської діяльності  і  етики та з питань здійснення контролю за дотриманням вимог  законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Голова  комісії –

 

Витрикуш  Іван  Вячеславович,

Галун  Іван  Васильович,

Павелчак  Ярослава Мечиславович

 

2.

Постійна комісія  з  питань  планування, фінансів,  бюджету та соціально-економічного розвитку

Голова комісії –

 

Яськевич  Грижина  Йосифівна,

Менчак Володимир Степанович,

Гатиляк Оксана Петрівна,

Мілян  Богдан Васильович,

Форись  Назар  Мар’янович

 

3.

Постійна комісія  з  питань промисловості, підприємництва, сфери послуг та  з  питань житлово-комунального господарства

Голова  комісії –

 

Копеняк Володимир Іванович,

Буць Ігор Миколайович,

Каляманський Андрій Казимирович,

Благута Володимир Богданович,

Гамар Андрій Михайлович

 

 

4.

Постійна комісія  з  питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

Голова  комісії -

 

Коваль Роман Несторович,

Ісанський  Василь Йосифович,

Колодій Василь Михайлович,

Галун Іван Степанович,

Кіт Михайло Михайлович

 

5.

Постійна комісія  з  питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту та з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення

Голова комісії-

 

Садова Оксана  Ярославівна,

Сливар Михайло Миколайович,

Крутій Ольга Іванівна

 

 

 

 

 

                         Секретар                                          Оксана  ПАВУЦЬО

 

 

                                                                                           Додаток № 3

до рішення 1 сесії VІІІ скликання від    10  грудня  2020  року 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про постійні депутатські комісії Шегинівської сільської  ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннямивиконавчого комітету.

1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і

членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський  голова та секретар ради.

1.4. Постійна комісія підзвітна  Шегинівській сільській  раді та відповідальна перед нею.

1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, сільського голови або секретаря ради.

1.7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Шегинівської сільської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правочиним, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з

урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

1.10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

2. Голова постійної комісії

 

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, утому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.

2.2. Скликає і веде засідання комісії.

2.3. Дає доручення членам комісії.

2.4. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян,

підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.5. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії

2.6. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності

діяльності комісії.

2.7. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.8. Забезпечує гласність в роботі комісії.

2.9. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови  постійної комісії або секретар постійної комісії.

 

3. Завдання та організація діяльності постійної комісії

3.1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.2. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради;

здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради.

3.3. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

3.4. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і

рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою  комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.

3.6. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами,

підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може

створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

3.8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо обов’язково

розглядаються  постійною комісією.

 

 

4. Напрямки діяльності постійних комісій

4.1. Постійна  комісія  з  питань прав людини, законності, депутатської діяльності  і  етики та з питань здійснення контролю за дотриманням вимог  законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку  Шегинівської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Шегинівської  сільської ради;

1) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

2) питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;

3) питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

4) питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

5) питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

6) питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

7) питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

8) пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

9) питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;

10) питання, пов’язані із приведенням актів нормативного характеру, виданих радою (у тому числі й попередніх скликань) та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;

11) питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням сільським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

4.2. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Шегинівської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Шегинівської  сільської ради;

2) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

3) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, інвестиційних проектів та програм, у тому числі тих, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги.

4) питання місцевого бюджету;

5) звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

6) питання щодо:

? контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових фондів;__ ? підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок;

? надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

7) проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

8) розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.3. Постійна комісія  з  питань промисловості, підприємництва, сфери послуг та  з  питань житлово-комунального господарства за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Шегинівської  об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Шегинівської  сільської ради;

2) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

3) питання Шегинівської сільської об’єднаної територіальної громади щодо:

? господарської діяльності її підприємств;

? економічної стабілізації промисловості;

? транспортного обслуговування;

? розвитку всіх видів зв’язку;

? залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;

? сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного

обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

4) вивчає і готує питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

5) розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.4. Постійна комісія  з  питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Шегинівської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Шегинівської сільської ради;

2) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

3) проекти місцевих програм охорони довкілля;

4) питання Шегинівської  сільської  об’єднаної територіальної громади щодо:

? координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів об’єднаної територіальної громади;

? режиму використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

? ставок орендної плати за користування землею та об’єктами природоохоронного та водного фонду (спільно з Постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку);

? розвитку будівництва;

? планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів об’єднаної територіальної громади;

? розробки містобудівних програм, генеральних планів забудов;

5) вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

6) розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.5.Постійна комісія  з  питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту та з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення  за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Шегинівської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Шегинівської сільської ради;

2) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

3) питання Шегинівської  сільської об’єднаної територіальної громади щодо:

? створення умов для розвитку культури;

? сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-

культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

? створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

? створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально - виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

? оптимізації структури системи дошкільної та шкільної освіти у об’єднаній

територіальній громаді;

? ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих

дошкільних і позашкільних установ;

? сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

4) вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

5) розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

5. Взаємодія постійних комісій з виконавчим комітетом, управліннями та відділами

Шегинівської  сільської ради:

5.1. Рекомендації постійної комісії подаються Шегинівському сільському голові в

письмовій формі з реєстрацією в загальному відділі.

5.2. Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

5.3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом,

управлінням чи відділом ради, вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

5.4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд ради проект рішення з порушеного питання.

5.5. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 

 

                     Секретар                                                           Оксана Павуцьо


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь