Шегинівська громада
Львівська область, Яворівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про встановлення місцевих податків і зборів на території Шегинівської сільської ради (ОТГ) на 2021 рік

Дата: 07.05.2020 11:13
Кількість переглядів: 1058

Оприлюднено 07.05.2020 року, о 11.13 годині

Секретар ради  О.Павуцьо

 

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

 

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та суб’єктів господарювання, Шегинівська сільська  рада повідомляє про оприлюднення на офіційному сайті Шегинівської сільської  ради https://shegynivska-gromada.gov.ua  проекту рішення Шегинівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків  і зборів на території Шегинівської сільської ради (ОТГ) на 2021 рік» та аналіз регуляторного впливу.

Розробник проекту рішення: : постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою: вул. Дружби, 184, с. Шегині, Мостиський р-н, Львівська область, Шегинівська сільська рада.                            

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту Про встановлення місцевих податків  і зборів на території Шегинівської сільської ради (ОТГ) на 2021 рік

Назва регуляторного акта: «Про встановлення місцевих податків  і зборів на території Шегинівської сільської ради (ОТГ) на 2021 рік».

Регуляторний орган: Шегинівська сільська рада.

Розробник: постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

1. Визначення і аналіз проблеми.

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку громади.

         Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської  ради «Про встановлення місцевих податків  і зборів на території Шегинівської сільської ради (ОТГ) на 2021 рік» з додатками до цього рішення. Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок місцевих податків і зборів залежить розвиток громади та показник наповнення сільської бюджету, що дасть можливість забезпечити належний рівень життя населення громади.

         Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Основні групи на які проблема справляє вплив

Групи

Так

Ні

Держава

ТАК

 

Громадяни

ТАК

 

Суб’єкти господарської діяльності

ТАК

 

Розв'язання даної проблеми щодо внесення змін до оподаткування місцевих податків і зборів на території Шегинівської сільської ради за допомогою ринкового механізму неможливе оскільки тільки органи місцевого самоврядування можуть встановлювати ставки місцевих податків та зборів, змінювати їх розмір, визначати об'єкт оподаткування, порядок справляння чи надання податкових пільг згідно повноважень, визначених у статті 12 розділу 1 «Загальні положення» Кодексу.

У зв’язку із внесенням змін до Кодексу, стосовно місцевих податків і зборів, проблема не може бути розв'язана за допомогою раніше діючих рішень, так як полягає у необхідності прийняття нового нормативного документа, який би визначив самі податки та збори та затвердив елементи цих податків і зборів, які будуть діяти на території Шегинівської сільської ради.

2. Цілі державного регулювання

Метою здійснення державного регулювання є впорядкування механізму сплати місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства, зручність у застосуванні елементів місцевих податків і зборів а також:

 • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів відповідно до потреб міського бюджету;
 • визначення порядку нарахування та строків сплати місцевих податків і зборів;
 • забезпечення додаткових надходжень до міського бюджету Шегинівської сільської ради;
 • зменшення податкового навантаження на окремі категорії громадян, які потребують додаткових пільг зі сплати місцевих податків;
 • удосконалення системи оподаткування місцевими податками та зборами.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

не прийняття регуляторного акта

Неприйняття рішення, відповідно до п. 12.3.5 ст12 Кодексу, в цьому випадку будуть застосовуватись мінімальні ставки, відповідно надходження до бюджету будуть зменшені.

Альтернатива 2

 Прийняття рішення  Шегинівської  сільської ради «Про встановлення місцевих податків  і зборів на території Шегинівської сільської ради (ОТГ) на 2021 рік»

Застосування даної альтернативи є найбільш прийнятною. З введенням в дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між суб'єктами господарювання та органами державної влади і місцевого самоврядування з питання сплати місцевих податків і зборів на території Шегинівської сільської ради.

Встановлення ставок місцевих податків і зборів забезпечить стабільні  надходження до міського бюджету.

 

3.1 Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

зменшення надходження до бюджету місцевих податків і зборів, згортання соціальних програм

Альтернатива 2

- приведення нормативних актів місцевого самоврядування у відповідність до Кодексу (зі змінами);

- удосконалення системи місцевого оподаткування;

- підвищення рівня використання економічних ресурсів громади;

- збільшення надходжень до міського бюджету

- збільшення витрат на соціально- економічний розвиток громади

Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування місцевих податків і зборів.

 

3.2 Оцінка впливу на сфери інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

 • застосування прозорого механізму справляння місцевих податків і зборів;
 • встановлені чіткі розміри ставок місцевих податків і зборів;
 • прогнозування та стабільність бізнесу;

- вирішення частини соціальних проблем населення громади.

- витрати, пов'язані зі сплатою податків і зборів.

 

3.3 Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

- можливість сплачувати місцеві податки і збори за обґрунтованими ставками з дотриманням критеріїв, встановлених для кожного відповідного виду податку та збору

- часові витрати на отримання інформації про оподаткування місцевих податків і зборів,  здійснення розрахунку податку або збору та матеріальні витрати на сплату суб'єктами господарювання.

 

Аналіз обраних альтернатив показує, що перший спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє ні інтереси держави ні територіальної громади. Невизначеність процесу введення в дію місцевих податків і зборів призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було б залучити на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

Для досягнення встановлених цілей, перевага була надана другій альтернативі, що надасть можливості СГД сплачувати місцеві податки і збори за обґрунтованими ставками, соціально підтримати окремі категорії громадян, які потребують додаткових пільг зі сплати податків, отримати додаткові надходження до бюджету, збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування, здійснити планування та прогнозування надходжень місцевих податків і зборів, при формуванні бюджету, сприяти уникненню колізій в законодавстві та попередити виникнення конфліктних ситуацій між органами державної фіскальної служби та платниками податків

 

4. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом розв'язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків  і зборів на території Шегинівської сільської ради (ОТГ) на 2021 рік», яке буде діяти на території Шегинівської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується :

 • розробити проект рішення сільської  ради «Про встановлення місцевих податків  і зборів на території Шегинівської сільської ради (ОТГ) на 2021 рік»;
 • забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційному сайті Шегинівської сільської ради.

5. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Пропонується встановити строк дії регуляторного акта на 2021 рік, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі внесення змін до чинного законодавства.

 

6. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступним критеріями:

 • обсяг надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Шегинівської сільської ради;
 • кількість платників місцевих податків і зборів, які сплачуватимуть податки до міського бюджету;
 • розмір коштів і час, що витрачатимуть суб'єкти господарювання та фізичними особами, на яких поширюється дія даного регуляторного акта.

 

7. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватися статистичним методами. У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз щодо надходжень до бюджету Шегинівської сільської ради місцевих податків і зборів та кількості платників даного податку. Для оцінки впливу регулювання будуть проведені консультації, робочі зустрічі тощо.

Термін проведення відстеження результативності регуляторного акта:

 • Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.
 • Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом. 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                     І.М. Кривейко

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

                                                                

УКРАЇНА

ШЕГИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

МОСТИСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

рішення

 

«____» _____________  20____                                                                       № __

 

 

Про встановлення місцевих податків 

і зборів на території Шегинівської

сільської ради (ОТГ) на 2021 рік

 

Відповідно до статей 10,12,265,267,268,269-289,291-297 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-УІ із змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень по встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки», з метою наповнення та виконання бюджету Шегинівської сільської ради, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 116—ІУ,статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шегинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити на території Шегинівської сільської ради (ОТГ) такі податки і збори:

1.1. Податок на майно:

1.1.1. податок на  майно, відмінне від земельної ділянки

1.1.2. транспортний податок;

1.1.3. плата за землю.

1.2. Єдиний податок.

1.3. Туристичний збір

 

2. Затвердити:

2.1. Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Шегинівської сільської ради (Додаток 1);

2.2. Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Шегинівської сільської  ради (додаток 2);

2.3. Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Шегинівської сільської ради (Додаток 3);

2.4. Положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Шегинівської сільської  ради (Додаток 4).

2.5. Положення про справляння туристичного збору на території Шегинівської сільської ради (Додаток 5)

3. Оприлюднити рішення на офіційному веб сайті сільської ради, та газеті «Наш Край».

4. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність рішення Шегинівської сільської ради від «26» червня 2018 р. та рішення № 48 від 21.06.2019р.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

 

 

 

Сільський голова                                                          І.М. Кривейко

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь